Sessiˇ extraordinÓria del Claustre universitari del dia 3 de desembre del 2015

Ordre del dia


1r. Elecció d'un representant dels col·legis dels professors doctors amb vinculació permanent, d'un representant de la resta de professorat i personal investigador en formació i d'un representant dels estudiants a la Mesa del Claustre.

2n. La durada dels estudis de grau i de postgrau: presentació, exposició de ponències (3) i debat.

Les ponències versaran sobre els efectes acadèmics i els efectes econòmics i també el punt de vista dels estudiants.