Sessiˇ del Claustre universitari del dia 2 de maig del 2001

Ordre del dia

1. Constitució del Claustre.

2. Elecció de la Mesa del Claustre.