Altres cÓrrecs

Angel Javier Gil Estallo - Sotscoordinador de les Proves d'accés a la Universitat (PAU)

Ana Delgado Hervas - Coordinadora del Programa d'Activitats Acadèmiques Especials (Suport als vicerectors en el disseny i preparació de noves accions docents especials i estratègiques. Coordinació acadèmica del programa d'estudis de Grau Obert) 

Maria Morras Ruiz-Falco - Directora acadèmica del Programa d'Estudis Hispànics i Europeus

Angel Lozano Solsona - Delegat del rector per a la implementació dels estudis del grau interuniversitari en Tecnologies Industrials i Economia
Marta Abegon Novella - Delegada del rector per a la sostenibilitat

Carlos Murillo Fort - Elaboració del Pla d'Acció de l'Esport a la UPF

Eulàlia Solé Tomàs - Suport a les relacions amb els estudiants
Jordi Balló Fantova - Coordinació del "Projecte pel foment de la innovació en nous formats audiovisuals a les indústries creatives i culturals"