Altres cÓrrecs

Angel Javier Gil Estallo - Sotscoordinador de les Proves d'accés a la Universitat (PAU)

Maria Pilar Medina Bravo - Coordinadora del Programa d'Activitats Acadèmiques Especials (Suport als vicerectors en el disseny i preparació de noves accions docents especials i estratègiques. Coordinació acadèmica del programa d'estudis de Grau Obert) 

Angel Lozano Solsona - Delegat del rector per a la implementació dels estudis del grau interuniversitari en Tecnologies Industrials i Economia

Carlos Murillo Fort - Elaboració del Pla d'Acció de l'Esport a la UPF

Jordi Balló Fantova - Coordinació del "Projecte pel foment de la innovació en nous formats audiovisuals a les indústries creatives i culturals"

Josep Eladi Baños - Director Acadèmic del Programa Margalida Comas i Camps

Juan Miralles de Imperial Llobet - Coordinador general del màster universitari en Formació del Professorat d'Ensenyament Secundari Obligatori i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes