Membres

Enric Argullol i Murgadas (director)
Catedràtic d'Universitat

Andrés Betancor Rodríguez
Catedràtic d'Universitat

Josep Mir i Bagó
Titular d'Universitat

Carles Pareja i Lozano
Titular d'Universitat

Clara Isabel Velasco Rico
Lectora

Josep Ramon Barberà i Gomis
Visitant

Antoni Bayona i Rocamora
Associat

Xavier Bernadí i Gil
Associat

Mercè Corretja i Torrens
Associada

Pau Bossacoma i Busquets
Extern

 

Suport Administratiu

Adelema Cruz Castellar