Universitat Pompeu Fabra
HDA Hemeroteca Digital d'Autors

Índexs

Llistat d'antologies:

Anuari 2

Honoré de Balzac

Julio Camba

Jacinto Miquelarena

Néstor Luján

Antonio Fontán

 

Anuari 1, Part 1

Pompeu Fabra

Manuel Aznar Zubigaray

Josep Maria de Sagarra

Manuel Brunet

Tristán La Rosa

Manuel Vázquez Montalbán

 

Anuari 1, Part 2

Joan Mañé i Flaquer

Valentí Almirall

Rafael Cansinos Assens

Joan Pons i Marquès

Paulino Masip

 

Llistat de col·laboradors

Anuari 2011

Carmen Espejo és doctora en Filologia per la Universitat de Sevilla. És Professora Titular de la Universitat de Sevilla, on imparteix Història del Periodisme a la Facultat de Comunicació. Ha estat directora de I/C, Revista Científica de Información y Comunicación i Coordinadora del Màster Universitari en Comunicació i Cultura. És Investigadora del projecte I + D ""Biblioteca Digital Siglo de Oro II: Relaciones de sucesos, Polianteas y fuentes de erudicion en la Edad Moderna". Alguns dels seus treballs publicats són: "Spanish news pamphlets on the 1755 earthquake: trade strategies of the printers of Seville", SVEC, Voltaire Foundation, Oxford, 2005; "El impresor sevillano Juan Gómez de Blas y los orígenes de la prensa periódica. La Gazeta Nueva de Sevilla (1661-1667)", ZER, 2008; "European Communication Networks in the Early Modern Age: a new framework of interpretation for the birth of Journalism", Media History (17, 2: 2011)

Carlos Barrera Doctor en Ciències de la Informació des de gener de 1991, ha centrat la seva investigació en la història dels mitjans i la seva relació amb la política en l'Espanya contemporània, especialment des del tardofranquisme i la transició fins als nostres dies. Ha publicat llibres de referència en la matèria com Periodismo y franquismo (Ediciones Internacionales Universitarias, Barcelona, 1995), Sin Mordaza: Veinte  años de prensa en democracia (Temas de Hoy, Madrid, 1995), El diario Madrid: realidad y símbolo de una época (Eunsa, Pamplona, 1995) i Historia del proceso democrático en España (Fragua, Madrid, 2002).

Ruth Rodríguez Martínez té un doctorat en Periodisme per la Universitat Complutense de Madrid. Treballa com a professor al Departament de Periodisme de la UPF i els seus interessos de recerca principals són el periodisme cultural i el periodisme digital. El 2008 es va dur a terme la investigació post-doctoral a l'Escola de Periodisme de la Universitat de Missouri, el 2010 es va dur a terme una investigació postdoctoral al Laboratoire du Comunicació et Politique a CNRS (París). Ha publicat sobre Literatura i Periodisme i Periodismo digital.

Carles Pont Sorribes. Professor del departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. És doctor en Comunicació Social, llicenciat en Periodisme i diplomat en Ciències de l'Educació. Els seus àmbits de recerca se centren en l'estudi històric de la premsa, la comunicació de risc i emergències, i la comunicació política, temes dels quals ha publicat diversos llibres i articles científics. Ha treballat com a periodista en diversos mitjans de comunicació catalans i andorrans.

Concha Langa Nuño és doctora en Història per la Universitat de Sevilla en la qual actualment és professora del seu Departament d'Història Contemporània. Del grup de recerca Grehcco (HUM-618) i tresorera de l'Associació d'Historiadors de la Comunicació, pertany a altres associacions com la d'Història Contemporània i la d'Història Actual. Ha treballat la Història de la Premsa a Espanya, especialment en l'etapa franquista. És autora de llibres com Periodismo y Represión. Los Periodistas Gaditanos y el Franquismo (1936-1945) (2009); i De cómo se improvisó el Franquismo durante la Guerra Civil: la aportación del ABC de Sevilla (2007), a més de nombrosos articles en revistes i capítols de llibres.

Gema Cano Jiménez és llicenciada i doctora en Ciències de la Informació per la UCM. Així mateix és llicenciada en Història per la UAM i diploma en Estudis Avançats (especialitat Història moderna i contemporània per la UAM). És professora d'Ensenyament Mitjà i ha estat professora associada a la Universitat Carlos III de Madrid. Actualment treballa sobre dues línies d'investigació: Imatge i projecció cultural d'Espanya, i la segona sobre periodistes espanyols de la primera meitat del segle XX.

 

Anuari 2010, Part 1

José Angel Borja. Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Navarra 1988 i grau en arqueologia per la Universitat de Granada 1991 i diplomat en Teologia 1995 i Ciències Religioses 1997 a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. És professor d'Educació Secundària a l'IES Rafael Campalans (Anglès, Girona). De les seves publicacions, les més significatives són: AA.VV. Les Religions, Edicions Força, 1995;  "La fase final de la prehistoria reciente en el Alto Valle del Ebro: estado de la cuestión y nuevos planteamientos", en Isturitz: Cuadernos de prehistoria - arqueología, nº 5, Donostia, 1994, pp. 9-112 i "Identificación y análisis de procesos postdeposicionales en yacimientos del primer milenio a. de c. en la Cuenca de Pamplona", en Procesos Postdeposiocionales. Arqueologia Espacial, nº 16-17, Teruel 1993, pp.191-206.


Josep Maria Casasús i Guri (Barcelona, 1944), és doctor en Ciències de la Informació per la UAB, periodista i assagista, membre de l'Institut
d'Estudis Catalans, catedràtic de Periodisme i degà de la Facultat de
Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. 

Javier Díaz Noci. Doctor en Història por la Universitat del País Basc en 1992, és professor titular a la Universitat Pompeu Fabra, Departament de Comunicació. Entre els seus diversos treballs, els més significatius són "Literatura sobre periodisme: consideracions per a una recerca sobre la imtage professional dels informadors (segles XVII-XVIII)" en Anàlisi, 37, 2009, 161-174. Periodisme en llengües minoritzades: el cas d'Espanya. Bilbao: Universitat del País Basc, 2009 i Online journalism research methods: a multidisciplinary approach in comparative perspective Bilbao: Universitat del País Basc, 2009.

Narcís Garolera. Doctor en Filologia Catalana (Universitat de Barcelona, 1990) és professor titular d'Universitat a la Universitat Pompeu Fabra. Alguns dels seus treballs més significatius són els següents: edició i presentació de L'ànima de les coses. Articles a "La Publicitat" (1922-1929), de Josep Maria de Sagarra. Barcelona, Quaderns Crema, 2001; edició i presentació d'El perfum dels dies. Articles a "Mirador" (1929-1936), de Josep Maria de Sagarra. Barcelona, Quaderns Crema, 2004 i l'edició i presentació de Cartas europeas. Crónicas en "El Sol" (1920-1928), de Josep Maria de Sagarra i Josep Pla. Barcelona, Destino, 2001.

Jaume Guillamet. Doctor en Història per la Universitat de Barcelona (1990) i és catedràtic al Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. Entre els seus treballs més significatius destaquen La premsa comarcal, un model català de periodisme popular, Generalitat de Catalunya, 1983; Premsa, franquisme i autonomia, Flor del vent, 1996 i Els orígens de la premsa a Catalunya. Catàleg de periòdics antics 1641-1833, Arxiu Municipal de Barcelona, 2003.

Koldobika Meso Ayerdi. Doctor en Ciències de la Informació per la Universitat del País Basc al juny de 2002, és professor titular al Departament de Periodisme II de la Facultat de Ciències Socials i de la Comunicació de la Universitat del País Basc. Alguns del seus treballs més significatius són Introducción al Ciberperiodismo. Bilbao, 2006, Servicio Editorial UPV/EHU; Díaz Noci, J.; Larrañaga, J.; Larrondo, A.; Meso, K. (2007). El impacto de internet en los medios de comunicación vascos. Bilbao, Servicio Editorial UPV/EHU i Palomo Torres, B.; Meso Ayerdi, K. (2009) "Perfil y comportamiento de los autores de los blogs destacados en los ciberdiarios de Vocento" en Anàlisi, nº 38, pp. 99-116.

Anna Nogué. Doctora en Ciències de la Informació (Periodisme) per la Universitat de Navarra (2004), Nogué treballa com a subdirectora a l'Agència Catalana de Notícies (ACN). Els seus tres publicacions més significatives són A.A.V.V. News Agencies in the Turbulent Era of the Internet (Generalitat de Catalunya, 2010); Nogué, A. & Barrera, C. La Vanguardia, del franquismo a la democracia (Fragua, 2006) i Gordillo, S. & Nogué, A. "Agència Catalana de Notícies (ACN): Model de periodisme multimèdia". Trípodos, n.23. (2008).

Josep Francesc Salgado de Dios. Doctor en Periodisme per l'Universitat Pompeu Fabra, 2009. Es professor ajudant doctor dels estudis de Periodisme de la UPF. Entre els seus diversos treballs destaquen Obra periodística de Manuel Vázquez Montallbán. Volum I. "La construcción del columnista (1960-1973)" 2010; Editorial Debate; "Principle of Freedom", en The Ethical Values of Journalist. Field Research Among the Media Professionals in Catalonia. 2010. Generalitat de Catalunya. Col·lecció Lexicon, pgs.  135-169; "La construcció de la identitat periodística de Manuel Vázquez Montalbán. De la censura a la transició (1960-78") . 2009. Tesi doctoral. TDX, http://www.tdx.cat/TDX-0612109-182220

 

Anuari 2010, Part 2

Josep M. Figueres i Artigues. Doctor en Història Moderna i Contemporània per la UAB en 1994. Es professor titular a l'UAB, Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunciació. De les seves publicacions, les més significatives són Diari Català, IEC, 1999; Premsa i nacionalisme, Proa, 2002 i Obra completa de V. Almirall, IEC, 2009

Xavier Pericay Hosta. Diploma d'Estudis Avançats per la Universitat Ramon Llull. Es professor associat de Periodisme Especialitzat al Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez (Universitat de les Illes Balears). Entre els seus diversos treballs destaquen, com a autor, Josep Pla y el viejo periodismo, Destino, 2009; i, com a editor, Pla, Camba, Gaziel, Chaves Nogales, Cuatro historias de la República, Destino, 2003, i Josep Pla, La Segunda República española. Una crónica, 1931-1936, Destino, 2006. 

María Dolores Saiz.  Doctora en Filosofia i Lletres per la Universidad Autónoma de Madrid (1979). És professora d'Història de la Comunicació Social a la Universitat Complutense de Madrid. Entre els seus treballs destaquen "Historia del Periodismo Español. Los orígenes. El siglo XVIII"; "Historia del periodismo Español. El siglo XX: 1898-1936" (en col laboració amb M ª Cruz Seoane); "Cuatro siglos de periodismo en España. De los avisos a los periódicos digitales" (en col laboració amb M ª Cruz Seoane).

Joan Josep Matas Pastor, Doctor en Història per la Universitat de les Illes Balears (2003). És professor d'història del món actual i mitjans de comunicació al Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez, adscrit a la Universitat de las Illes Balears . De les seves publicacions, les més significatives són 50 anys de Ràdio Popular de Mallorca. D'emissora diocesana a COPE. Lleonard i Muntaner Editor, 2009; De la sagristia al carrer. Acción Católica de Mallorca (1932-1959). Lleonard i Muntaner. 2005; "Origen i evolució de la ràdio a Mallorca a l'àmbit local", dins Els estudis i la premsa local al segle XXI. Volum 1. La premsa local, Institut d'Estudis Baleàrics, 2009, 355-369

Jordi Bou Ros, Doctor per la Universitat de Barcelona (2009). Es dedica a activitats de recerca i investigació. Entre les seves darreres publicacions figuren "Correspondència entre Benet de Llanza i Joan Mañé i Flaquer. Epistolari social, polític i cultural (1847-1862)", PAM, Barcelona 2002; "La fiesta de la Paz, l'oblit del passat (1876)", Actes del VI Congrés de la CCEPC, Barcelona 2008; "Joan Mañé i Flaquer i el discurs conservador català. Regeneració o conservació?", Revista Afers, València 2003.

 

 

 

 

 

 

Darrera actualització 13-09-2011
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona