Universitat Pompeu Fabra
HDA Hemeroteca Digital d'Autors

Crèdits

Objectius d'Obra Periodística

Obra Periodística és una revista acadèmica digital que vol posar a l'abast del públic antologies originals d'articles periodístics de diferents autors, èpoques, indrets i estils, que tenen en comú la seva rellevància en la història del periodisme.

És una publicació electrònica del Grup de Recerca en Periodisme (GRP), dins el Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, adreçada a professors, investigadors, estudiants i públic en general. Està inclosa en el repositori de revistes RACO.

Obra Periodística neix amb periodicitat anual. Su ISSN és 2013-8083.

http://www.upf.edu/obraperiodistica/ 

 

La nostra adreça postal és la següent:

Professor Jaume Guillamet

Campus de la Comunicació - Universitat Pompeu Fabra

Carrer Roc Boronat, 138

08018 Barcelona

 

Consell Editorial

Director: Jaume Guillamet. Catedràtic d'Història del Periodisme de la Universitat Pompeu Fabra. Coordinador del Grup de Recerca en Periodisme i de l'Aula d'Història del Periodisme Diari de Barcelona.

Coordinadora editorial: Ruth Rodríguez-Martínez. Professora de Periodisme Cultural i Periodisme Especialitzat del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra.

Vocals:

Lluís Codina. Professor de Documentació Periodística i Documentació Audiovisual (UPF). Coordinador del Grup de Recerca en Documentació Digital.

Fabiola Alcalá. Professora de Comunicació Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra.

 

Consell Assessor

 

Josep Maria Casasús (Universitat Pompeu Fabra)

Lluís Codina Bonilla (Universitat Pompeu Fabra)

Javier Diaz Noci (Universitat Pompeu Fabra)

Josep Maria Figueres (Universitat Autònoma de Barcelona)

Antonio Checa Godoy (Universidad de Sevilla)

Carmen Espejo (Universidad de Sevilla)

Francesc Martínez Sanchis (Universitat de València)

Ingrid Schulze (Universidad Complutense de Madrid)

Juan Antonio García Galindo (Universidad de Málaga)

Carlos Barrera (Universidad de Navarra)

 

Darrera actualització 16-06-2011
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona