Universitat Pompeu Fabra
HDA Hemeroteca Digital d'Autors

Informació als col·laboradors

Estructura


1. Les col·laboracions haurien de ser originals i d'escriure's en format Word

El text es presentarà amb una lletra de cos 12 New Roman. L'interlineat serà senzill.2. Les col·laboracions estaran formades per les següentes parts:

a) Resum en català, castellà i anglès (100-150 paraules)
    Paraules clau en català, castellà i anglès (cinc o sis)

b) Presentació de l'autor (200 paraules)

c) Presentació del tema/període i articles seleccionats (200 paraules).

d) Presentació de la publicació o publicacions (100 paraules)

e) Presentació de l'antologia (500 paraules)

f) Bibliografia

3 . Selecció de 10 articles


Es recomana treballar preferentment amb autors que reuneixin les següents condicions de disponibilitat:

- lliures de drets de reproducció.

- obra publicada en periòdics digitalitzats per arxius i biblioteques.

- obra no digitalitzada de fàcil accés.

En enviar el seu treball a la redacció d'Obra Periodística l'autor cedeix a l'editor els drets de reproducció, publicació i comunicació, tant per a l'edició impresa en paper com per a una versió electrònica que la farà accessible per mitjà de la xarxa Internet.


Cites i referències1. Cites

Les cites textuals curtes (fins a tres línies) s'escriuran entre cometes angulars («»).2. Notes a peu de pàgina


Sempre que sigui possible s'evitarà l'ús de notes a peu de pàgina, bé mitjançant l'aclariment dels conceptes en el propi text de la col·laboració, bé mitjançant l'ús del sistema de citació tradicional en l'apartat de referències.3. Referències bibliogràfiques

S'utilitzarà el sistema autor-any dins el text, amb la llista de les referències citades al final de la col·laboració. Per exemple: «alguns analistes informen que la Web s'usa cada dia més (Eco, 2006: 123)». AL final de la col·laboració haurà de donar-se la referència completa a l'obra, com s'indica a continuació.

 

Per a la presentació de les referències bibliogràfiques al final de la col·laboració se seguirà el següent esquema:


Articles:

Cognom(s) (en versaletes), Nom (en majúscula la inicial i la resta en minúscules) (data de publicació): «Títol de l'article», Títol de la publicació, volum, nombre, nombre de pàgines. Eco, Umberto (2006): «L'ús de la Web», Revista Internacional de Semiòtica Digital, vol. 2, núm. 2 (gener), 110-138.Llibres:

Cognom(s), Nom (data): Títol, lloc de publicació: editorial, data, p. / pàg.

Eco, Umberto (1995): Apocalípticos i integrats, Barcelona: Tusquets, pàg. 125-128.

Fábregues, F., i J. M. Saavedra (1933): Manual del cajista de impremta, Madrid: Espasa-Calpe.Capítols:

Cognom(s), Nom (data): «Títol del capítol», en Nom Cognom: Títol del llibre, lloc de publicació: editorial, pàg. %[pàgina començo capítol]-%[pàgina final capítol].


Llocs o pàgines web:

Cognom(s) (en versaletes), Nom (en majúscula la inicial i la resta en minúscules): «Títol del recurs», Títol de la publicació [en línia], data, [Consulta: dia/mes/any.]

 

Qüestions ortotipográficas i d'estil1. Negreta i subratllat

S'evitarà l'ús d'ambdós en el bloc de text.2. Cometes

Sobre les cometes, usarem primer « », dintre d'elles " " i dintre d'aquestes últimes ' '.3. Cursiva

S'escriuran en cursiva els títols de llibres i publicacions citats en el text així com els termes emprats en altres idiomes. Però no aniran en cursiva les cites senceres en altres idiomes, ni els noms d'institucions estrangeres.4. Accents

S'accentuen les majúscules. No s'accentuen els pronoms demostratius.5. Parèntesis

Els parèntesis seguiran la següent jerarquia: primer obrirà el parèntesi ( ) i, a continuació, li seguirà el claudàtor %[ ]. Exemple: Leopoldo Ales, Clarín, en la seva obra La Regenta (Madrid: Biblioteca Nova, 1999 [2.ª ed.]).6. Majúscules

Es cuidarà especialment l'ús de les majúscules, que haurien de limitar-se als casos estrictament necessaris: noms propis de persona, lloc, d'institució, evitant-se sempre el recurs a majúscules subjectives o reverenciales.

 

Persona de contacte

Les propostes haurien d'enviar-se a la següent adreça electrònica:

[email protected]

 

La nostra adreça postal és la següent:

Professor Jaume Guillamet

Campus de la Comunicació - Universitat Pompeu Fabra

Carrer Roc Boronat, 138

08018 Barcelona

 

Darrera actualització 30-11-2012
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona