7.20. Convenis. Dades de l'Arxiu de convenis. Curs 2014-2015

Col·laboració institucional 33
Col·laboració institucional 20
Acord marc de relacions institucionals en la docència, la recerca, la cultura i l'extensió universitària 13
Docència 948
Cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes
909
Col·laboració en l'àmbit de la docència en qualsevol dels seus cicles  10
Col·laboració en els estudis de postgrau  14
Intercanvi i mobilitat d'estudiants o professors  14
Relació amb centres docents d'ensenyament superior adscrits a la UPF
1
Recerca i activitats científiques 107
Col·laboració per a la realització de jornades, simposis, seminaris o congressos científics 5
Col·laboració en l'àmbit de la recerca 8
Encàrrecs de treballs o activitats de caràcter científic, tècnic, artístic o cursos d'especialització 62
Relació amb instituts universitaris adscrits o vinculats a la UPF
1
Dotació de beques
1
Finançament d'activitats científiques
3
Transferència de tecnologia o coneixement (llicències, patents, etc.)
25
Programes i serveis relacionats amb l'emprenedoria 2
Serveis 4
Col·laboració en matèria de serveis universitaris (esports, residències, etc.) 4
Millora i comunitat universitària 11
Col·laboració amb l'àmbit cultural 1
Avantatges per a la comunitat universitària 10
Econòmics i patrimonials
1
Relacions amb entitats financeres
1
Alumnes d'altres centres que fan pràctiques a la UPF 54
Total

1158