7.18. Membres de la comunitat UPF Alumni per tipologia

Registres
 

Titulats

10.278

85,5%

Amics de la UPF

1.747

14,5%

TOTAL 12.025 100%