7.15. Campanya de captació de futurs estudiants de postgrau. 2014-2015

Places de màster 2015-2016

800

Places de doctorat 2015-2016

300

Preinscripcions a màster 2015-2016 (a 15 de juny del 2015)

1.856

Preinscripcions a doctorat 2015-2016 (a 15 de juny del 2015) 

583
Accions presencials

Sessions informatives a la UPF

15 sessions/118 assistents

Sessions informatives a fires internacionals

8 sessions/303 assistents

Fires nacionals

1.009 estudiants atesos

Fires internacionals

1.166 estudiants atesos

Fires i ciutats visitades

17 ciutats

Accions no presencials (setembre 2014-setembre 2015)

 

Clics a Google Adwords

21.734

Visites al portal de màsters

476.820 (20,92%)

    Nacionals

261.190

    Internacionals

215.630

Visites al portal de doctorats

103.291 (16,70%)

   Nacionals

43.584

   Internacionals

59.713

Mailings

4 mailings/4.000 registres

Seguidors de Facebook (Postgraus UPF)

1.071

Seguidors de Twitter (Jo, la Pompeu)

1.685

Seguidors d'Instagram (Jo, la Pompeu)

821

Agents educatius contactats 15