7.12. Serveis grāfics: dissenys fets i produīts. 2014-2015

 Total models
Anuncis (premsa) 15
Cartells 90
Diplomes 120
Dossiers 25
Dissenys per a webs 410
Fullets, desplegables, postals
215
Gran format: banderoles, plafons 95
Identificacions i marques pròpies
86
Papereria 58
Publicacions 6
TOTAL 1120