7.11. Publicacions institucionals. 2014-2015

Títol Suport/format Idiomes Notes
D'actualitat
Agenda d'activitats Web CAT Publicació d'actes descentralitzada
Breus UPF Web CAT 40 butlletins (del 179 al 218)
E-notícies Web CAT 557 notícies (totes traduïdes al castellà i 150 a l'anglès)
Actualitat UPF Web CAT 40 butlletins
Resum del Consell de Govern Web CAT 7 butlletins
UPF.EDU Paper (revista) i digital CAT 2 números (8 i 9)
De presentació
Memòria: curs acadèmic 2013-2014 Web + Vídeo CAT  
Estudis de grau (primer i segon cicle) Web + paper (fullet) CAT  
Estudios de grado (primer y segundo ciclo) Web + Paper (díptic) CAST  
Màsters oficials i doctorats 2013-2014 Web + paper (desplegable) CAT/CAST/ENG
 
Guia de la Universitat: estudiants de nou accés del curs 2014-2015 Epub i PDF
CAT/CAST/ANG  
Guia de la Universitat: per a PDI i PAS de nova incorporació Web (document PDF) CAT/CAST/ANG