7.6. Mobilitat d'estudiants per programa. 2014-2015

De la UPF
Erasmus 512
Convenis bilaterals 196
Erasmus pràctiques 40
Escola d'Estiu Internacional UCLA 15
SICUE 7
Total 770

 

A la UPF
Erasmus 422
Convenis bilaterals 113
Programa d'Estudis per a Estrangers 859
Escola d'Estiu Internacional UPF 124
SICUE 23
Visitants 42
Programes conjunts 5
Erasmus pràctiques 1
Total 1.589