7.5. Estudiants en mobilitat a la UPF per estudis. 2014-2015

Estudis

Estudiants

Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida

17

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

209

Facultat de Ciències Polítiques i Socials

42

Facultat de Comunicació

68

Facultat de Dret

78

Facultat d'Humanitats

37

Facultat de Traducció i Interpretació

115

Escola Superior Politècnica

14

Màsters universitaris

26

Programa d'Estudis per a Estrangers

859

Escola d'Estiu Internacional

124

Total

1.589