7.4. Estudiants en mobilitat de la UPF per estudis. 2014-2015

Facultat/Escola Estudiants
Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida 29
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 292
Facultat de Ciències Polítiques i Socials 35
Facultat de Comunicació 46
Facultat de Dret 89
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i Dret

13

Facultat d'Humanitats 44
Facultat de Traducció i Interpretació 197
Escola Superior Politècnica

25

Màsters universitaris 13
Total 770