6.52. Destinació de les videoconferències. 2014-2015

Campus del Poblenou

LlocNombrePercentatge
Espanya 12 46%
Fora d'Espanya
14 54%
TOTAL 26
100%

 

Campus de la Ciutadella

LlocNombrePercentatge
Espanya 23
70,0%
Fora d'Espanya
10
30,0%
TOTAL 33
100%