6.50. Webs més visitades del servidor www.upf.edu.

Nom de la web URL Nombre de pàgines vistes
Estudis de grau
http://www.upf.edu/estudiants/
1.971.451
Màsters
http://www.upf.edu/postgrau/
1.651.949
Biblioteca i TIC  http://www.upf.edu/bibtic/
1.408.563
Escola Superior Politècnica
http://www.upf.edu/esup/
518.154
Matrícula (grau)
http://www.upf.edu/matricula/
467.890
Programes d'assignatura i plans docents
http://www.upf.edu/pra/
441.425
Sobre la Universitat Pompeu Fabra
http://www.upf.edu/universitat/
433.698
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
http://www.upf.edu/facecon/
384.798
Facultat de Dret
http://www.upf.edu/fdret/
384.039
Organització de la UPF
http://www.upf.edu/organitzacio/
368.773
Hipertext.net
http://www.upf.edu/hipertextnet/
355.994
Idiomes UPF
http://www.upf.edu/pei/
341.054
Estudiar fora
http://www.upf.edu/estudiarfora/
338.068
Facultat de Comunicació
http://www.upf.edu/facom/
323.232
Doctorats
http://www.upf.edu/doctorats/
302.704
E-notícies
http://www.upf.edu/enoticies/
236.603
Campus universitari
http://www.upf.edu/campus/
232.997
Facultat de Traducció i Interpretació
http://www.upf.edu/factii/
208.903
Procesos de integración en América Latina
http://www.upf.edu/integracionenamerica/
187.280
Facultat d'Humanitats
http://www.upf.edu/fhuma/
182.571
Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida
http://www.upf.edu/biomed/
177.738

Carreres Professionals

http://www.upf.edu/carreres-professionals/
176.419

Facultat de Ciències Polítiques i Socials 

http://www.upf.edu/politiques/
158.443
Màster secundària
http://www.upf.edu/mastersecundaria/
145.590
Viure a Barcelona
http://www.upf.edu/barcelona/
139.213
Departament de Ciències Polítiques i Socials
http://www.upf.edu/dcpis/
122.295
Gabinet Lingüístic
http://www.upf.edu/gl/
119.272
Esports UPF
http://www.upf.edu/esports/
112.632
Departament de Comunicació
http://www.upf.edu/decom/
111.065
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
http://www.upf.edu/dtic/
107.216
International students
http://www.upf.edu/incoming/
104.604
Recerca i innovació
http://www.upf.edu/recerca/
102.080
Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
http://www.upf.edu/cexs/
99.554
International mobility
http://www.upf.edu/international/
96.920
Departamentde Traducció i Ciències del Llenguatge
http://www.upf.edu/dtcl/
86.632
Masters and Doctoral Programmes in Biomedicine
http://www.upf.edu/postgraubiomed/
82.241
Departament d'Humanitats
http://www.upf.edu/huma/
72.780
Participació UPF
http://www.upf.edu/participacio/
71.616
Cultura UPF
http://www.upf.edu/cultura/
71.153
La UPF en Xifres
http://www.upf.edu/xifres/
67.160
Welcome
http://www.upf.edu/welcome/
55.036
Departament de Dret
http://www.upf.edu/dret/
54.780
Cursos d'estiu
http://www.upf.edu/estiu/
47.728
Centre de Recerca en Economia i Salut
http://www.upf.edu/cres/
32.574
Revista Forma
http://www.upf.edu/forma/
30.000
Àrea de Dret Civil
http://www.upf.edu/dretcivil/
29.979
Grup de Recerca Interdisciplinari sobre Immigració
http://www.upf.edu/gritim/
29.403
Institut Universitari de Cultura
http://www.upf.edu/iuc/
28.403
Centre d'Investigació en Salut Laboral
http://www.upf.edu/cisal/
28.334