6.44. Servidors centrals dedicats a la gestió. 2014-2015

 

Tipus de servidorNombre nous/renovats
Nombre total
Cabines d'emmagatzemament
1 3
Servidors de virtualització
8
20
Servidors de base de dades i altres servidors específics
3 44
Servidors de còpies de seguretat 0 5
Servidors virtuals 60 233
TOTAL 72 305