6.42. Portal de Producció Científica. Currículums per departaments. 2014-2015

DepartamentCV
Ciències Experimentals i de la Salut
197
Ciències Polítiques i Socials
95
Comunicació
109
Dret
143
Economia i Empresa 
205
Humanitats 121
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 151
Traducció i Ciències del Llenguatge
 157
Total 1.178