6.40. Formació d'usuaris en CI2: nombre d'assistents segons tipologia. 2014-2015


Grau Postgrau PDI Altres Total
Biblioteca/CRAI de la Ciutadella 3.201 209 114 598 4.122
Biblioteca/CRAI del Poblenou 1.260 477 37 2 1.776
Biblioteca del Campus Universitari Mar 363 323 33 423 1.142
Total 4.824 1.009 184 1.023 7.040