6.38. Dades evolutives dels préstecs d'equipaments audiovisuals. 2010-2014

Dades evolutives dels prèstecs d'equipaments audiovisuals