6.37. Préstecs d'equipaments audiovisuals. 2014-2015

Sol·licitantNombre de préstecs
Grau en Comunicació Audiovisual
3.133
Grau en Periodisme
5.510
Grau en Publicitat i Relacions Públiques
753
Grau en Traducció i Interpretació / Llengües Aplicades
283
Enginyeries de l'ESUP
866
Estudis Hispànics 25
Màsters i doctorats
206
Departament de Comunicació 1.024
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge 100
Departament de Tecnologies de la Informació i Comunicacions 480
Altres
769
Total
13.149