6.29. Préstecs de documents del PUC. 2014

           Documents UPF prestats a usuaris
d'altres institucions del CSUC (*)   
Documents d'altres institucions del CSUC
prestats a usuaris UPF
2014 11.501
15.539

(*) Aquests préstecs estan inclosos en les dades de préstecs de documents.