6.23. Nombre d'usuaris per seus. 2014-2015

SeuNombre d'usuaris
Biblioteca/CRAI de la Ciutadella 1.125.000
Biblioteca/CRAI del Poblenou
267.000
Biblioteca del Campus Universitari Mar 205.000
Total 1.597.000