6.9. Publicacions en sèrie disponibles. Col·leccions en suport paper. 2014-2015

LocalitzacióCol·leccions
Biblioteca/CRAI de la Ciutadella 7.600
Biblioteca/CRAI del Poblenou 1.900
Biblioteca del Campus Universitari Mar 200
Fons en magatzems propis
50
GEPA (magatzem cooperatiu CSUC) 3.200
Total 12.940