6.8. Creixement de les monografies disponibles. Noves adquisicions. Procedència de les monografies. 2014-2015

 Creixement de monografies disponibles. Noves adquisicions. Procedència de les monografies