6.5. Monografies disponibles d'accés remot. 2014-2015

Nombre de títols disponibles (*) 29.000

(*) Inclou documents en format electrònic d'accés remot, com ara llibres electrònics, tesis, diccionaris, etc.