6.43. SAT. Nombre de trucades ateses i avisos de trucades. 2010-2015

Trucades ateses Avisos de trucada enviats per correu electrònic Total
Curs 2010-2011 74.416 967 75.383
Curs 2011-2012 70.915 796 71.461
Curs 2012-2013 70.121 499 70.620
Curs 2013-2014 63.752
591 64.343
Curs 2014-2015 65.671 440 66.111