6.39. Formació d'usuaris en CI2: nombre de sessions segons tipologia. 2014-2015


Grau Postgrau PDI Altres Total
Biblioteca/CRAI de la Ciutadella 101 25 19 5 150
Biblioteca/CRAI del Poblenou 64 19 8 2 93
Biblioteca del Campus Universitari Mar 61 26 5 41 133
Total 226 70 32 48 376