6.31. Préstec interbibliotecari. Documents sol·licitats. 2014-2015

Tipologia de documentsNombre de documents sol·licitats
Còpies de publicacions en sèrie 5.494
Documents originals 799
Total 6.293