6.19. PIE. Usuaris atesos i modalitat de l'atenció. 2014-2015

Modalitat de l'atencióNombre d'usuaris atesos
Atenció presencial 33.985
Atenció telefònica 4.465
Atenció electrònica 11.241
Total 49.691