6.11. Títols de publicacions en sèrie en suport paper i d'accés remot. 2014-2015

Nombre de títols en suport paper 12.300
Nombre de títols d'accés remot 20.500