5.20. Reconeixement de la recerca. 2014

Nombre de grups

Figures pròpies UPFAGAUR (SGR 2014)TECNIO
Campus

Grups

Unitats

CER

Grups
consolidats

Grups
emergents

Grups 

Mar

25

6

1

15

1

3

Ciutadella

47

2

1

27

7

-

Poblenou

40

4

2

26

6

3

TOTAL

112

12

4

68

14

6