5.16. Origen del finanšament per departament. Gestiˇ UPF. 2014

Departament Tipus d'entitat Nombre Import (€)
Departament de Ciències Experimentals i de la Salut 149

9.404.622

Administració autonòmica 37

1.359.314

Administració estatal 41

3.792.772

Administració europea 5

2.671.735

Empreses i institucions 66

1.580.801

Departament de Ciències Polítiques i Socials 35

1.612.687

Administració autonòmica 9

159.700

Administració estatal 9

458.245

Administració europea 5

591.180

Empreses i institucions 12

403.562

Departament de Dret 41

1.590.643

Administració autonòmica 12

208.480

Administració estatal 9

430.163

Administració europea

2

240.837

Empreses i institucions 18

711.163

Departament d'Economia i Empresa 54

5.226.849

Administració autonòmica 15

685.095

Administració estatal 11

832.248

Administració europea 6

3.156.256

Empreses i institucions 22

553.250

Departament d'Humanitats 27

1.388.702

Administració autonòmica 17

614.102

Administració estatal 6

140.819

Administració europea 3

619.375

Empreses i institucions 1

14.406

Departament de Comunicació 13

775.815

Administració autonòmica 7

112.700

Administració estatal 3

145.034

Administració europea 1

410.156

Empreses i institucions 2

107.925

Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 89

7.660.926

Administració autonòmica 33

1.003.892

Administració estatal 17

1.617.986

Administració europea 16

4.309.193

Empreses i institucions 24

729.856

Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge 51

1.564.940

Administració autonòmica 29

879.690

Administració estatal 7

247.864

Administració europea 3

247.919

Empreses i institucions 12

189.466

Servei de Recerca i Unitat d'Innovació i Parcs de Recerca 5

251.700 

Administració autonòmica 5

251.700 

Institucional 2

4.492.161

Administració autonòmica 2

4.492.161

Total 466

33.969.043