5.15. Origen del finanšament per entitat gestora. 2014

Entitat gestoraTipus entitat

Nombre

Import (€)

CREAL

4

499.098

Administració autonòmica 1 65.000
Administració estatal

3

434.098

CREI

1

36.000

Administració autonòmica

1

36.000

CRG

6

599.930

Administració autonòmica

1

49.500

Administració estatal

1

177.650

Empreses i institucions 4 372.780
IBEI

3

172.690

Administració autonòmica

2

52.690

Empreses i institucions

1

120.000

IMIM

 17

1.937.803

Administració autonòmica

3

126.000

Administració estatal 7 844.817
Empreses i institucions  7 966.986
UPF

466

33.969.043

Administració autonòmica

164

9.556.833

Administració estatal

105

7.875.131

Administració europea

40

12.246.650

Empreses i institucions

157

4.290.429 

Total

 498

37.214.564