5.9. Evoluciˇ del finanšament segons el seu origen. 2010-2014

Evolució finançament per origen