5.3. Finanšament i nombre de projectes europeus. Evoluciˇ 2010-2014

Projectes concedits

2010201120122013 2014

N

k€

N

k€

N

k€ N k€ N k€

Ciències de la Salut i de la Vida

5

2.440 6 990

3

3.405

2

1.372 3 2.672

Ciències Socials i Humanes

3

758 6 3.862

3

553 6 1.096 13 4.596

Comunicació i Tecnologies de la Informació

18

 

7.807

17

7.310

10

7.747 21 13.802 12 4.947

Institucional

1

2.193

TOTAL

26

11.005 29 12.162

16

11.680

30

18.463 28 12.215

 

Inclou els ajuts del 7PM, CIP i H2020