5.2. Taxa d'èxit en els projectes d'investigació estatals. Evolució 2010-2014

Projectes concedits/sol·licituds 

2010 2011 2012 2013 2014

N

%

N

%

N

%

N % N %

Ciències de la Salut i de la Vida

10/11

91

12/17
71
14/22 64 - - 8/13 62

Ciències Socials i Humanes

16/21

76

18/20

90

22/29 76 - -

19/23

83

Comunicació i Tecnologies de la Informació

15/24

63

13/21

62

28/39 72 - - 13/20 65

TOTAL

41/56

73

43/58

74
64/90 71 - - 40/56 71

 

2010-2012: projectes d'investigació fonamental no orientada
2013: no va haver-hi resolució durant l'any
2014: projectes I+D Retos i Excelencia del Pla Estatal