5.10. Evoluciˇ del finanšament segons la seva destinaciˇ. 2010-2014

Tipus ajut

2010201120122013 2014

Projectes

24.834.664

26.471.391

24.271.936

22.740.320

20.349.632

Accions de recerca i altres ajuts

2.717.879

815.864

716.826

699.210

3.446.433

Contractes i ajuts no competitius

5.767.984

4.758.822

4.155.372

3.246.228

3.775.473
Recursos humans

5.457.597

5.996.727

3.189.571

4.890.695

4.579.492

Infrastructura i ajuts institucionals

5.010.966

6.539.468

4.351.077

4.054.795

5.063.534

TOTAL

43.789.090

44.582.272

36.684.782

36.631.248

37.214.564

Import total dels recursos generats pel PDI de la UPF gestionats per: UPF, CREAL, CRG, CREI, IBEI i IMIM.

Projectes: projectes de recerca, preparació de sol·licituds de projectes, projectes de transferència de tecnologia.
Accions de recerca i altres ajuts: organització de congressos, cursos, xarxes temàtiques, xarxes de formació, accions integrades/concertades, suport a grups de recerca, premis, edició de resultats, contractació de personal de suport, altres ajuts de recerca.
Recursos humans: Incorporació de personal investigador (inclou programes Ramón y Cajal i Juan de la Cierva), estades fora, beques predoctorals.
Contractes i ajuts no competitius: recerca, serveis, ajut basal, formació i serveis científico-tècnics.
Ajuts internacionals: PROFOR, programa ICREA Senior (valoració anual del conjunt de contractes), CEI-Recerca.