5.1. Finanšament projectes d'investigaciˇ estatals. Evoluciˇ 2010-2014

Imports concedits en milers d'euros

2010201120122013 2014
Ciències de la Salut i de la Vida

1.912

2.229

3.188

 -

1.491
Ciències Socials i Humanes

1.104

1.153

722

-

962
Comunicació i Tecnologies de la Informació

1.200

914

1.560

 -

904

TOTAL

4.216

4.296

5.470

3.357

2010-2012: projectes d'investigació fonamental no orientada
2013: no va haver-hi resolució durant l'any
2014: projectes I+D Retos i Excelencia del Pla Estatal