4.9. Tesis de doctorat llegides per curs per departaments i instituts. 2009-2013

Departaments2009-20102010-20112011-2012 2012-2013 2013-2014
Departament de Ciències Experimentals i de la Salut 42 53 60 79 76
Departament de Ciències Polítiques i Socials 2 5 10 6 10
Departament de Comunicació  6 9 6 6 9
Departament de Dret 12 6 9 12 16
Departament d'Economia i Empresa 18 13 11 11 5
Departament d'Humanitats 8 5 4 10 13
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 9 17 17 14 15
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
2 10 8 11 19
Institut d'Història Jaume Vicens i Vives 3 4 10 6 16
Institut Universitari de Cultura - - - - 1
Institut Universitari de Lingüística Aplicada 3 5 1 2 -
Total Universitat 105 127 136 157 180