4.8. Evoluciķ dels estudiants graduats de māsters oficials. 2009-2013

Evolució dels estudiants graduats en màsters oficials2009-20102010-20112011-2012 2012-2013 2013-2014
Departament de Ciències Experimentals i de la Salut

Recerca Biomèdica (BIOMED)

42 42 57 40 35

Laboratori d'Anàlisis Clíniques (BIOLAC)

20 20 19 25 25

Bioinformàtica per a les Ciències de la Salut

13 16 23 21 24

Salut Pública (MSP)

52 54 3 23 20

Salut Laboral

17 22 16 9 -

Indústria Farmacèutica i Biotecnologia

25 24 30 37 28
Departament de Ciències Polítiques i Socials

Ciències Polítiques i Socials

15 38 - - -

Gestió de la Immigració

27 21 32 6 7

Recerca en Ciències Polítiques i Socials

- 5 19 11 18

Filosofia Política

20 17 19 16 24

Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat

- - 16 14 9

Recerca en Sociologia i Demografia

- - 15 7 12
Departament de Comunicació

Innovació i Qualitat Televisives

19 29 - - -

Estudis Avançats en Comunicació Social

13 17 23 21 9

Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporani

15 15 24 33 33
Comunicació Social - - - - 11

Departament de Dret

Avançat en Ciències Jurídiques

51 44 48 47 36
Criminologia i Execució Penal - - 9 25 20
Departament d'Economia i Empresa

Recerca en Economia

11 20 11 23 25
Departament d'Humanitats

Història del Món

12 21 11 11 18

Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament

35 33 38 35 37

Creació Literària

34 29 43 36 2

Literatura Comparada i Traducció Literària

3 7 17 - -

Estudis Xinesos

- - 12 22 15

Formació de Professors de Secundària

52 106 105 88 127

Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Tecnologies de la Informació, la Comunicació i els Mitjans Audiovisuals

12 - - - -

Interdisciplinari dels Mèdia i Sistemes Cognitius Interactius

23 27 23 17 -

Sound and Music Computing

18 16 10 17 21
Sistemes Intel·ligents Interactius - - - 9 5

Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Estudis de Traducció: Estratègies i Procediments

18 11 3 - 18

Lingüística i Aplicacions Tecnològiques

13 3 1 - -

Estudis de Traducció

- 21 40 18 39

Lingüística Teòrica i Aplicada

- 5 15 17 16
Estudi del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge - - - - 6

Total Universitat

560 663 673 628 640