4.6. Estudiants: evolució de la taxa de rendiment dels estudiants de grau. 2009-2013

 Curs 2009-2010 Curs 2010-2011Curs 2011-2012 Curs 2012-2013 Curs 2013-2014
Grau en Administració i Direcció d'Empreses 91,2 93,7 94,3 93,9 94,0
Grau en Biologia Humana 91,2 91,7 93,2 93,6 92,5
Grau en Ciències Empresarials-Management 79,8 86,0 88,2 91,3 89,9
Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració 82,1 86,6 87,5 87,5 88,3
Grau en Comunicació Audiovisual 96,6 94,9 96,0 96,5 97,1
Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció 79,1 86,6 90,1 91,4 91,9
Grau en Dret 87,0 88,9 88,8 92,2 92,1
Grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses/Economia - - 96,1 97,2 95,6
Grau en Economia 85,8 91,3 90,5 90,4 89,2
Enginyeria Biomèdica - - 72,2 84,5 84,7
Enginyeria en Informàtica 60,6 57,5 63,0 70,5 68,2
Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 52,6 67,5 71,7 75,0 79,6
Enginyeria Telemàtica 51,0 53,4 58,3 61,5 58,5
Grau en Humanitats 69,7 79,1 81,3 84,7 84,7
Grau en International Business Economics 87,9 93,8 93,8 96,7 96,7

Grau en Llengües Aplicades

83,9 85,9 88,8 90,1 90,4
Grau en Medicina 92,6 94,0 95,0 95,3 95,1
Grau en Periodisme 92,4 94,7 94,6 97,2 95,9
Grau en Publicitat i Relacions Públiques 97,7 98,5 98,1 97,9 98,2
Grau en Relacions Laborals 78,2 86,9 87,1 89,7 89,8
Grau en Traducció i Interpretació 83,6 86,3 98,7 89,6 89,6
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses 90,8 91,6 90,9 84,1 54,3
Llicenciatura en Biologia 95,5 97,6 96,6 100,0 -
Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administració 77,9 82,5 83,2 79,8 86,7
Llicenciatura en Ciències del Treball 75,7 82,6 98,3 79,0 -
Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 90,3 86,8 75,2 78,3 68,3
Llicenciatura en Dret 86,0 87,2 86,7 70,8 56,7
Llicenciatura en Economia 85,9 84,7 87,9 81,0 67,5
Llicenciatura en Humanitats 71,5 78,5 79,9 87,0 92,7
Llicenciatura en Periodisme 92,4 92,2 96,2 43,1 80,8
Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 94,6 92,2 63,7 39,5 -
Llicenciatura en Traducció i Interpretació 92,4 88,5 76,1 47,3 -
Llicenciatura en Lingüística 87,1 96,2 100,0 - -
Enginyeria en Informàtica 76,1 79,1 75,4 78,2 62,3
Enginyeria de Telecomunicació 95,9 94,0 95,2 54,9 100
Diplomatura en Ciències Empresarials 82,4 81,3 75,8 58,6 69,2
Diplomatura en Relacions Laborals 77,3 75,8 67,2 65,3 49,4
Doble diplomatura en Ciències Empresarials i Relacions Laborals 90,1 89,1 93,3 63,1 52,0
Enginyeria tècnica en Informàtica de Sistemes 61,7 62,6 55,6 54,6 52,8
Enginyeria tècnica de Telecomunicació, especialitat Telemàtica 72,2 85,2 58,3 54,9 100
Total 83,7 86,4 87,8 89,9 89,8