4.5. Estudiants: evolució dels estudiants graduats de grau. 2009-2013

EstudisCurs 2009-2010Curs 2010-2011Curs 2011-2012 Curs 2012-2013 Curs 2013-2014
Graus
Administració i Direcció d'Empreses - - - 112 191
Biologia Humana - - 44 46 49
Ciències Empresarials-Management - - - 101 115
Ciències Polítiques i de l'Administració - - - 74 118
Comunicació Audiovisual - - 44 61 80
Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció - - - 47 66
Dret - - - 238 286
Economia - - - 104 145
Enginyeria de Sistemes Audiovisuals - - - 16 26
Enginyeria en Informàtica - - - 13 28
Enginyeria Telemàtica - - - 15 25
Humanitats - - 18 66 82
International Business Economics - - - 70 66
Llengües Aplicades - - - 35 32
Periodisme - - - 68 52
Publicitat i Relacions Públiques - - 65 82 71
Relacions Laborals - - - 97 128
Traducció i Interpretació - - 87 121 113
Subtotal graus - - 258 1.366 1.719
Llicenciatures i enginyeries
Administració i Direcció d'Empreses 179 187 215 61 16

Biologia

55

60 52 1 -

Ciències Polítiques i de l'Administració

96

84 138 63 17

Comunicació Audiovisual

85

78 28 6 3

Dret

316

312 290 61 15

Economia

143

169 196 35 8

Humanitats

82

101 89 37 7

Publicitat i Relacions Públiques

69

70 13 3 1

Traducció i Interpretació

103

134 32 7 -

Informàtica

28

25 26 27 6

Subtotal llicenciatures i enginyeries

1.156

1.220 1.079 301 73

Diplomatures i enginyeries tècniques

Ciències Empresarials

230

240 54 10 5

Relacions Laborals

110

146 38 28 10

Doble diplomatura en Ciències Empresarials/Relacions Laborals

21

16 30 4 1

Informàtica de Sistemes

32

31 24 11 4

Telecomunicació (Telemàtica)

20

32 6 2 2

Subtotal diplomatures i enginyeries tècniques

413

465 152 55 22

Ensenyaments de segon cicle

Ciències del Treball

30

31 19 1 -

Lingüística

9

15 10 - -

Periodisme

66

52 54 7 2

Telecomunicació

26

28 14 31 1

Subtotal ensenyaments de segon cicle

131

126 97 39 3

Total ensenyaments integrats

1.700

1.810 1.586 1.761 1.817