4.4. Proves d'accés per a més grans de 25, 40 i 45 anys i admissió amb estudis iniciats. 2014-2015

Més grans de 25 anys 

Dades (UPF)
Matriculats Presentats Aptes
90 78 (86,67%) 40 (51,28%)

 

Dades (UPF)
Matriculats Presentats Aptes
Prova comuna 90 77 (85,56%) 40 (51,28%)
Prova específica 90 77 (85,56%) 40 (51,28%)
Dades globals 90 77 (85,56%) 40 (51,28%)

 

Més grans de 45 anys

Dades  (UPF)
Matriculats Presentats Aptes
7 7 (100,00%) 5 (71,43%)

 

Dades globals (UB-UPC-UPF)
Matriculats Presentats Aptes
Llengua catalana 159 146 (91,82%) 132 (90,41%)
Llengua castellana 159 146 (91,82%) 120 (82,19%)
Comentari de text 159 146 (91,82%) 134 (91,78%)
Total proves 159 146 (91,82%) 128,6 (75,68%)

 

Més grans de 40 anys

Dades (UPF) Matriculats Presentats Aptes
3
3 2

 

Admissió amb estudis universitaris iniciats

Estudis de Grau

Oferta de places Matrícula

Criminologia

16 6
Dret 54 48
Relacions Laborals 7 3
Dret i Economia/Administració i Direcció d'Empreses 1 1
Administració i Direcció d'Empreses 27 25
Economia 9 6
Ciències Empresarials-Management 11 1
International Business Economics 6 3
Llengües Aplicades 23 1
Traducció i Interpretació 13 2
Humanitats 72 12
Enginyeria en Informàtica 20 1
Enginyeria Telemàtica 20 3
Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 20 4
Enginyeria Biomèdica 5 1
Periodisme 21 8
Comunicació Audiovisual 4 4
Publicitat i Relacions Públiques 4 3
Ciències Polítiques i de l'Administració 32 9
Biologia Humana 3 3
Medicina 3 3
Total 371 147