4.30. PAM. Oferta formativa per trimestres. Curs 2014-2015

Trimestre Acció formativa Núm. d'assistents
Primer Nocions bàsiques del català per a la docència  11
Millora la teva fluïdesa en català (CQUID)
6
Taller preparació examen suficiència (CQUID)
8
Methodology for English Medium Instruction (EMI)
8
Oral Fluency in English
7
Writing Academic Articles
18
Refresh your English
7
Materials Development 4
International coffee: sharing teaching experience
5
Segon Nocions bàsiques del català per a la docència (CQUID)
7
Oral Fluency in English 16
Writing Academic Articles 9
Refresh your English 7
Curs general  - C1.1 (PEI 6)
20
Tercer Millora la teva fluïdesa en català 5
Methodology for English Medium Instruction (EMI) 5
Oral Fluency in English (nivell avançat) 17
Refresh your English
4