4.3. Estudiants: evolució de l'oferta i la demanda de primeres preferències. 2011-2014

 OfertaDemanda
Curs 2011-2012Curs 2012-2013Curs 2013-2014Curs 2014-2015Curs 2011-2012Curs 2012-2013 Curs 2013-2014 Curs 2014-2015

Grau en Administració i Direcció d'Empreses

160 160 170 170 521 446 398 442

Grau en Biologia Humana

60 60 60 60 134 133 106 140

Grau en Ciències Empresarials-Management

170 170 110 110 201 238 198 137

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

160 160 160 160 182 182 184 169

Grau en Comunicació Audiovisual

80 80 80 80 374 224 317 319

Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció

80 80 80 80 144 131 156 124

Grau en Dret

300 300 260 260 592 492 498 477
Grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses/Economia - 40 90 90 - 199 230 188

Grau en Economia

160 160 170 170 225 218 210 245
Grau en Enginyeria Biomèdica - 30 40 40 - 65 56 57
Grau en Enginyeria en Informàtica 75 75 75 75 70 115 77 77

Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals

75 75 75 75 89 80 91 89

Grau en Enginyeria Telemàtica

75 75 75 75 39 26 31 26
Grau en Filosofia, Política i Economia - - 20 20 - - 113 108

Grau en Humanitats

170 170 170 170 134 138 132 147

Grau en International Business Economics

90 90 90 90 284 331 330 319

Grau en Llengües Aplicades

50 50 60 60 85 102 62 96

Grau en Medicina

60 60 60 60 370 429 547 465

Grau en Periodisme

80 80 80 80 416 290 327 240

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

80 80 80 80 447 304 403 364

Grau en Relacions Laborals

180 180 180 180 167 135 92 161

Grau en Traducció i Interpretació (Anglès)

100 100 100 100 119 109 91 156

Grau en Traducció i Interpretació (Fr.-Al.-Ll. de signes)

25 70 70 70 42 75 70 53

Total

2.347 2.345 2.355 2.355 4.936 4.462 4.719 4.599