4.29. Resultats de participació i de nivells de la Prova de Diagnòstic Lingüístic. Curs 2014-15

Nivell del MCER Total Total segons necessitat
A1 Nivell Inicial 8 Estudiants 114 Estudiants

Estudiants que necessiten més de 2 anys de formació per superar el requisit B2.2

A2 Nivell bàsic 48 Estudiants
B1 Nivell llindar 58 Estudiants
B2.1 Nivell pre-avançat 45 Estudiants 45 Estudiants Estudiants que necessiten més de 1 any de formació per superar el requisit B2.2
B2.2 Nivell avançat 35 Estudiants 44 Estudiants Estudiants que tenen un nivell igual o superior al requisit B2.2
C1.1 Nivell avançat alt 7 Estudiants
C1.2 Nivell de domini efectiu 2 Estudiants
Total alumnes presentats a les PDLS 203 Estudiants

Curs Núm. Estudiants matriculats al primer curs Núm. Inscrits a la PDL Núm. Presentats a la PDL
2014-2015 2.542 324
203