4.28. CQUID. Sol·licituds i ajuts atorgats PlaQuid per unitat acadèmica d'entrada (2014-2015)

Sol·licituds Ajuts atorgats

Unitat acadèmica A B Total Import A B Total Import
Dep. Economia i Empresa 1 0 1 3500 0
0
0
0
Dep. Humanitats 2 1 3 8004 0
1
1
900
Dep. CEXS 2 1 3 13588 0
0
0
0
Dep. Ciències Polítiques i Socials 0 1 1 5000 0
0
0
0
Dep. Comunicació 7 5 12 38386 2 0 2 2900
Dep. Dret 2 1 3 8400 1 0 1 1000
Dep. Tecnologies de la Informació i la Comunicació 1 0 1 3500 0 0 0 0
Dep. Traducció i Ciències del LLenguatge 1 1 2 8500 0 0 0 0
ESUP 1 2 3 7800 1 2 3 5550
Fac. Comunicació 6 1 7 19126,45 10 3 13 18050
Fac. Humanitats 1 3 4 18000 3 3 6 10550
Fac. Ciències Econòmiques i Empresarials 0 4 4 15494 2 2 4 7250
Fac. Ciències Polítiques i Socials 2 0 2 7000 1 0 1 1500
Fac. Ciencies de la Salut i de la Vida 3 2 5 18500 1 4 5 9100
Fac. Dret 5 1 6 17800 4 2 6 7950
Fac. Traducció i Interpretació 5 1 6 18200 6 1 7 9950
Màster Secundària 1 0 1 3500 1 0 1 1300
Total 40 24 64 214298,45 32 18 50 76000