4.27. CQUID. Sol·licituds PlaQuid i import per modalitat (2014-2015)

Modalitats Sol·licitats Import Sol·licitat
Modalitat A: innovació docent 40 113.200,45€
Modalitat B: assegurament de la qualitat educativa 24 101.098€
Total sol·licituds 64 214.298,45